แนะนำเว็บไซต์ศูนย์ขนส่งออนไลน์บริการให้ประชาชนเรียกใช้รถบรรทุกสินค้าขาเดียวผ่านระบบ

กรมการขนส่งทางบกจึงได้ทำ“โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับลดการบรรทุกเที่ยวเปล่าเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน” ด้วยการจัดทำเว็บไซต์ศูนย์ขนส่งออนไลน์ที่ www.thaitruckcenter.com เพื่อให้ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขนส่งสินค้าขาเดียวจากรถบรรทุกสินค้าที่ต้องวิ่งเที่ยวเปล่า เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานรถบรรทุกให้มีการขนส่งสินค้าทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ ทำให้จำนวนรถบรรทุกบนท้องถนนลดลง รวมทั้งลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงและมลพิษที่เกิดจากรถบรรทุก

ระบบสารสนเทศเพื่อรถบรรทุกเที่ยวเปล่าดังกล่าว เป็นระบบออนไลน์ ที่ทำงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยผู้ประกอบการขนส่ง และผู้ใช้บริการขนส่งสามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบได้ ฟรี ที่เว็บไซต์ http://www.thaitruckcenter.com ซึ่งผู้ประกอบการขนส่งสามารถประกาศการให้บริการรถบรรทุกเที่ยวเปล่า เพื่อค้นหาผู้ต้องการใช้บริการรถบรรทุก รวมทั้งติดต่อและเสนอราคากับผู้ต้องการใช้บริการได้โดยตรง ส่วนผู้ใช้บริการขนส่งสามารถประกาศหาผู้ประกอบการขนส่งที่มีรถบรรทุกเที่ยวเปล่า หรือค้นหาข้อมูลรถบรรทุกเที่ยวเปล่าได้ทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมการขนส่งทางบก ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยและคุณภาพการบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกมากขึ้น
 
นอกจากการให้บริการดังกล่าวแล้ว กรมการขนส่งทางบกยังมีการวางแผนเส้นทางการเดินรถจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่บรรจุเส้นทาง และที่ตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาผู้ประกอบการขนส่งในแต่ละพื้นที่ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ในการใช้บริการของเว็บไซต์ http://www.thaitruckcenter.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก โทร. 0-2271-8490

ดีครับ สำหรับผู้ที่ต้องการใช้บริการราคาประหยัดครับ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s