ของเล่นใหม่ของ Google – “Google eyes”

   

Google มีโครงการที่เรียกว่า Project Glass ได้พัฒนาแว่นตาชนิดพิเศษขึ้นมาที่ทำให้ผู้ใช้แว่นตาสามารถติดต่อปฏิสัมพ้นธ์กับโลกความจริงได้เหมือนกับสมาร์ทโฟน แต่แทนที่จะใช้การสัมผัสด้วยนิ้วมือแต่แว่นตานี้ใช้การสั่งงานโดยเสียง เช่น เปิดเครื่อง เปิดเพลง ถ่ายภาพ ตรวจสอบราคาสินค้า ตรวจสอบชื่อเพื่อนโดยการสแกนจากใบหน้า ค้นเล้นทางการเดินทาง สอบถามสภาพอากาศ ดูสูตรอาหาร เป็นต้น  แว่นตานี้เรียกว่า Google eyes ประกอบด้วยอุปกรณ์กล้อง จอภาพ และลำโพง เพื่อดู วิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลในจอภาพ

  

 

นอกจากนี้ในอนาคตอันใกล้นี้อาจจะมีการใส่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว เมื่อเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว ก็จะการแสดงผลข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวผ่านจอภาพให้ผู้ที่ใส่แว่นได้ทราบอย่างละเอียด จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการนักท่องเที่ยว

???? ต่อไปมัคคุเทศก์ท่องเที่ยวเตรียมตกงานได้เลยหรือเปล่าไม่รู้ ???

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s