พาไปรู้จัก Audio Tour ทีอยุธยา อีกทางเลือกสำหรับการนำเอา ICT มาใช้กับการท่องเที่ยว

วันที่ 3 เมษายน 2555 ได้มีโอกาสพานักศึกษาจำนวน 81 คนไปทัศนศึกษาดูงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ พระราชวังและวัดที่สำคัญที่เป็นโบราณสถานที่สำคัญของประเทศไทยแห่งหนึ่ง โดยได้รับความกรุณาจากไกด์กิตติมศักดิ์ ชื่อ พี่ยอด ท่านเป็นนักวิชาการวัฒนธรรม ประจำอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการศึกษาดูงานครั้งนี้นอกจากจะได้เรียนรู้จากพี่ยอดในการนำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ในแต่ละจุดผ่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากมาย สำหรับวัดมหาธาตุ ให้นักท่องเที่ยวสังเกตสัญลักษณ์ รูปหูฟังและมีหมายเลขกำกับ ณ จุดนี้นักท่องเที่ยวสามารถใช้อุปกรณ์อย่างหนึ่งที่นักท่องเที่ยวสามารถเช่าได้จากเคาว์เตอร์ตรงทางเข้าของวัดมหาธาตุ เรียกอุปกรณ์นี้ว่า “Audio Tour” เป็นอุปกรณ์สำหรับการเปิดฟังคำบรรยาย ณ จุดที่สัญลักษณ์ดังกล่าว จะมีเฉพาะในพื้นที่ 2 วัด คือ วัดพระศรีสรรเพชรและวัดมหาธาตุเท่านั้น อุปกรณ์ชิ้นนี้ประกอบด้วยหูฟัง และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กคล้ายกับเครื่องฟังเทปขนาดเล็กที่มีปุ่มหมายเลขที่มีลักษณะคล้ายกับเครื่องคิดเลข หมายเลขนี้มีความสำคัญคือหากนักท่องเที่ยวเข้าไปสถานที่ที่มีสัญลักษณ์หูฟัง นักท่องเที่ยวสามารถกดเลือกหมายเลข ณ ตรงจุดนั้น อุปกรณ์ชิ้นนี้ก็จะเปิดเสียงคำบรรยายให้นักท่องเที่ยวได้ฟังเรื่องราวต่างๆ โดยมีให้เลือก 2 ภาษาให้เลือกคือ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย และคาดว่าจะทำอีกหลายภาษาในอนาคต  สนนราคาค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องละ 100 บาท

อีกทางเลือกสำหรับการนำเอา ICT มาใช้กับการท่องเที่ยวครับ

ข้อดีอย่างหนึ่งที่ผมเห็นคือ  การนำเอาเทคโนโลยีแบบนี้เข้ามาช่วยทำให้แบ่งเบาภาระกิจของมัคคุเทศก์ที่อาจจะไม่เพียงพอต่อการรับนักท่องเที่ยวมีมีมากขึ้น และหากสามารถทำให้ครบทุกแหล่งท่องเที่ยวก็จะทำให้เกิดองค์ความรู้ไม่เฉพาะแต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแต่นักท่องเที่ยวชาวไทยหรือ กลุ่มนักเรียน นักศึกษาก็สามารถเรียนรู้จากเครื่องมือชนิดนี้ได้ด้วยตนเอง ได้ตลอดเวลา

ขอขอบพระคุณ พี่ยอด นักวิชาการวัฒนธรรม ที่ได้ให้ความรู้กับนักศึกษา หลายๆ ครั้งที่ได้นำนักศึกษามาศึกษาดูงานที่นี้

Advertisements

2 thoughts on “พาไปรู้จัก Audio Tour ทีอยุธยา อีกทางเลือกสำหรับการนำเอา ICT มาใช้กับการท่องเที่ยว

  1. Pingback: การประยุกต์ใช้ไอซีทีในแหล่งท่องเที่ยว | พท 260 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการท่องเ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s