อบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2554 ได้มีโอกาสเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไปในหัวข้อ “สารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว” (ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของหลักสูตรนี้ ใช้ระยะเวลาอบรมประมาณ 3 เดือน มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 31 คน) ตั้งแต่เวลา 9.00 น-16.00 น. ช่วงภาคเช้ามีการบรรยาย การท่องเที่ยวกับการเปลี่ยนแปลง รูปแบบการใช้ ICT ในองค์กรท่องเที่ยว สารสนเทศกับการท่องเที่ยว การประยุกต์ใช้ในการท่องเที่ยวและแนวโน้ม และCyber Tourist และช่วงบ่ายมีกิจกรรมกลุ่มให้ผู้เข้ารับการอบรมแบ่งเป็น 3 กลุ่มให้ทำแผนการเดินทางไปยังสถานที่ปลายทางเมืองที่กำหนดในประเทศสเปน เยอรมัน และแม็กซิโก โดยใช้ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตจาก single site, web portal, search engine และgoogle earth จากเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อกำหนดโปรแกรมการเดินทาง ค่าใช้จ่ายการเดินทาง ที่พักและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ แล้วรายงาน จากผลการประเมินเบื้องต้นพบว่าทุกคนมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการศึกษา ทั้งในห้องเรียน และการฝึกประสบการณ์ จึงทำให้มั่นใจว่าทุกคนจะนำเอาสิ่งเหล่านี้ไปพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

บรรยากาศในการฝึกทำ case เพื่อทำเส้นทางท่องเที่ยวโดยใช้หลัก Cyber Tourism

 

 

ขอบคุณผู้เข้าอบรมทุกท่านที่มุ่งมั่นในการอบรมหาความรู้เพื่อพัฒนาประเทศชาติในภาคส่วนของการท่องเที่ยวให้พัฒนาต่อไปยิ่งๆ

ท่านสามารถ Download Power Point หัวข้อ “สารสนเทศกับการท่องเที่ยว” ได้

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s