คุณรู้ไหมว่ามีคนใช้อินเตอร์เน็ตทั่วโลกกีคน

หลายคนมีข้อสงสัยว่าปัจจุบันมีคนใช้อินเตอร์เน็ตทั่วโลกทั้งหมดกี่คนกันแน่ หากทราบข้อมูลไปที่เว็บไซต์นี้ได้เลยครับ http://www.internetworldstats.com/stats.htm  ในเว็บไซต์นี้จะบอกถึง จำนวนคนใช้อินเตอร์เน็ตในโลกนี้ของปีปัจจุบันโดยแยกตามทวีป ซึ่งพบว่า ทวีปเอเช๊ยมีการใช้มากที่สุดคือร้อยละ 44.0 รองลงมาคือทวีปยุโรป ร้อยละ 22.7  และที่น้อยที่สุดคือทวีปออสเตรเลีย ร้อยละ 1.0 ครับ

นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดจำนวนคนที่ใช้ด้วยว่าในแต่ละทวีปมีกี่คน และจำนวนคนใช้ทั่วโลกมีกี่คน ซึ่งในปัจจุบัน (ตัวเลข ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554) พบว่ามีจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ต 360,985,492 คน จากประชากรทั้งหมดทั่วโลกประมาณ 6,930 ล้านคน คิดเป็นผู้ใช้ร้อยละ  30.2

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลมากกมายที่ทำ Link ไว้ในเว็บไซต์นี้ลองหาเพิ่มเติมครับหากสนใจเรื่องอื่นๆ

จะเห็นได้ว่าจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วจะเห็นได้จากการเพิ่มจากปี 2000 มาจำนวนถึงร้อยละ 480.4 หรือประมาณ 4 เท่า ทำให้เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างมากเนื่องจากสินค้าท่องเที่ยวเป็นสินค้าที่จับต้องไม่ได้ (Intangibility) ไม่สามารถนำสินค้าไปสาธิตให้กับนักท่องเที่ยวได้ตัดสินใจก่อนการซ์้อ ผู้ขายต้องเสนอข้อมูลอย่างครบถ้วนให้นักท่องเที่ยวได้เห็นรายละเอียดก่อนตัดสินใจ ทำให้สินค้าท่องเที่ยวสามารถเรียกได้ว่าเป็น information products อินเตอร์เน็ตจึงเข้ามามีบทบาทต่อธุรกิจท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ซทั้งนี้เพราะสาเหตุหลายประการเช่น

  1. นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ทุกเวลา และทุกแห่ง
  2. นักท่องเที่ยวมีความรู้มากขึ้น สามารถใช้อินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมื่อในการค้นหาข้อมูลได้มากขึ้น
  3. อินเตอร์เน็ตช่วยลดต้นทุนในการได้รับข้อมูลข่าวสารของนักท่องเที่ยวก่อนการวางแผนการเดินทาง
  4. อินเตอร์เน็ตสามารถติดต่อสื่อสารแบบ Interactive กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี
  5. นักท่องเที่ยวสามารถควบคุมสิ่งต่างๆ ที่ต้องการได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส
  6. อินเตอร์ให้บริการข้อมูลจำนวนมาก หลากหลาย

นักพัฒนาการท่องเที่ยวจึงควรให้ความสำคัญกับการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้กับการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวให้สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำกับประเทศ และยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการนำเอา e-tourism มาใช้กับการพัฒนาการท่องเที่ยวอีกด้วย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s