แนะนำเว็บไซต์ศูนย์ขนส่งออนไลน์บริการให้ประชาชนเรียกใช้รถบรรทุกสินค้าขาเดียวผ่านระบบ

กรมการขนส่งทางบกจึงได้ทำ“โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับลดการบรรทุกเที่ยวเปล่าเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน” ด้วยการจัดทำเว็บไซต์ศูนย์ขนส่งออนไลน์ที่ www.thaitruckcenter.com เพื่อให้ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขนส่งสินค้าขาเดียวจากรถบรรทุกสินค้าที่ต้องวิ่งเที่ยวเปล่า เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานรถบรรทุกให้มีการขนส่งสินค้าทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ ทำให้จำนวนรถบรรทุกบนท้องถนนลดลง รวมทั้งลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงและมลพิษที่เกิดจากรถบรรทุก

ระบบสารสนเทศเพื่อรถบรรทุกเที่ยวเปล่าดังกล่าว เป็นระบบออนไลน์ ที่ทำงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยผู้ประกอบการขนส่ง และผู้ใช้บริการขนส่งสามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบได้ ฟรี ที่เว็บไซต์ http://www.thaitruckcenter.com ซึ่งผู้ประกอบการขนส่งสามารถประกาศการให้บริการรถบรรทุกเที่ยวเปล่า เพื่อค้นหาผู้ต้องการใช้บริการรถบรรทุก รวมทั้งติดต่อและเสนอราคากับผู้ต้องการใช้บริการได้โดยตรง ส่วนผู้ใช้บริการขนส่งสามารถประกาศหาผู้ประกอบการขนส่งที่มีรถบรรทุกเที่ยวเปล่า หรือค้นหาข้อมูลรถบรรทุกเที่ยวเปล่าได้ทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมการขนส่งทางบก ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยและคุณภาพการบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกมากขึ้น
 
นอกจากการให้บริการดังกล่าวแล้ว กรมการขนส่งทางบกยังมีการวางแผนเส้นทางการเดินรถจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่บรรจุเส้นทาง และที่ตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาผู้ประกอบการขนส่งในแต่ละพื้นที่ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ในการใช้บริการของเว็บไซต์ http://www.thaitruckcenter.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก โทร. 0-2271-8490

ดีครับ สำหรับผู้ที่ต้องการใช้บริการราคาประหยัดครับ

Advertisements

แนะนำคู่มือการใช้งาน wordpress.com เพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

วันนี้ขอแนะหนังสืออีเล่มหนึ่งครับเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างเว็บไซต์ของตนเอง โดยใช้ web blog ชื่อว่า wordpress.com หนังสือประกอบด้วย 7 บท สามารถ download ได้เลยครับ ผมเขียนเอง เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยของผมเองชื่อว่า”การประยุกต์ใช้งานเว็บบล็อก (web blog) เพื่อการส่งเสริมการตลาดในธุรกิจท่องเที่ยว กรณีศึกษาธุรกิจท่องเที่ยวขนาดเล็กในจังหวัดเชียงใหม่” ชอบไม่ชอบอย่างไรวิจารณ์ด้วยครับ

คู่มือ

แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 2 เล่ม

วันนี้ขอแนะนำหนังสือที่เป็นเอกสารประกอบการสอน 2 เล่มครับ

เล่มที่ 1 หลักนิเทศศาสตร์กับการท่องเที่ยว

เป็นเอกสารประกอบการสอน วิชา นิเทศศาสตร์กับการท่องเที่ยว เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการใช้หลักนิเทศศาสตร์ได้แก่ แนวิคดและทฤษฏีการสื่อสาร การสื่อสารมวลชน การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา และหลักนิเทศศาสตร์อื่นๆ เช่น การใช้ผู้มีชื่อเสียงมาเป็นผู้ให้การสนับสนุน การจัดรายการโดยแฝงโฆษณา นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการใช้สื่อสมัยใหม่ได้แก่ อินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยว  ราคาเล่มละ 250 บาท พิมพ์โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เล่มที่ 2 วิธีวิจัยทางการท่องเที่ยว

เป็นเอกสารประกอบการสอนวิชา วิธีวิจัยทางการท่องเที่ยว มีเนื้อหาครอบคลุม ความสำคัญของการท่องเที่ยวเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ขั้นตอนในกระบวนการวิจัยซึ่งประกอบด้วยการมองประเด็นปัญหาวิจัยทางการท่องเที่ยว มีกรณีศึกษาจากกระบวนการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาวิจัย การตั้งวัตถุประสงค์ การออกแบบเครื่องมือ และวิธีการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความเพื่อเขียนรายงานวิจัย และการนำผลของการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ โดยมีตัวอย่างวิจัยทางการท่องเที่ยวประกอบ ราคาเล่มละ  180 บาท พิมพ์โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สั่งซื้อได้ที่

ดร.ไพศาล กาญจนวงศ์

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้

e-mail: paisarn77@gmail.com


ของเล่นใหม่ของ Google – “Google eyes”

   

Google มีโครงการที่เรียกว่า Project Glass ได้พัฒนาแว่นตาชนิดพิเศษขึ้นมาที่ทำให้ผู้ใช้แว่นตาสามารถติดต่อปฏิสัมพ้นธ์กับโลกความจริงได้เหมือนกับสมาร์ทโฟน แต่แทนที่จะใช้การสัมผัสด้วยนิ้วมือแต่แว่นตานี้ใช้การสั่งงานโดยเสียง เช่น เปิดเครื่อง เปิดเพลง ถ่ายภาพ ตรวจสอบราคาสินค้า ตรวจสอบชื่อเพื่อนโดยการสแกนจากใบหน้า ค้นเล้นทางการเดินทาง สอบถามสภาพอากาศ ดูสูตรอาหาร เป็นต้น  แว่นตานี้เรียกว่า Google eyes ประกอบด้วยอุปกรณ์กล้อง จอภาพ และลำโพง เพื่อดู วิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลในจอภาพ

  

 

นอกจากนี้ในอนาคตอันใกล้นี้อาจจะมีการใส่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว เมื่อเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว ก็จะการแสดงผลข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวผ่านจอภาพให้ผู้ที่ใส่แว่นได้ทราบอย่างละเอียด จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการนักท่องเที่ยว

???? ต่อไปมัคคุเทศก์ท่องเที่ยวเตรียมตกงานได้เลยหรือเปล่าไม่รู้ ???

แนะนำเว็บไซต์การท่องเที่ยวที่มีคนดูมากที่สุด

วันนี้ตั้งใจแนะนำเว็บไซต์ที่ชื่อ http://truehits.net  ที่แสดงสถิติคนเข้าชมเว็บไซต์ซึ่งมีหลายหมวด โดยเฉพาะจะมีหมวดท่องเที่ยว เมื่อเข้าไปดูจะเห็นเว็บไซต์ติดอันดับคนเข้าชม 5 เว็บไซต์ โดยดูจากจำนวนผู้เข้าชมในเดือน  (ประจำเดือน พฤษภาคม 2555) ดังนี้

www.edtguide.com

1,378,540

moohin.com

733,660

www.weekendhobby.com

680,999

www.tourismthailand.org

671,058

www.trekkingthai.com

641,643

และเมื่อแยกตามหมวดพบว่าเว็บไซต์หมวดที่เข้าชมมากที่สุดได้แก่ ดูข้อมูลท่องเที่ยว ข้อมูลโรงแรมและรีสอร์ท ดูข้อมูลบริษัทท่องเที่ยว/เอเยนต์จัดท่องเที่ยว บริการจองโรงแรม ดูแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆ เรียงตามลำดับ

นอกจากนี้ keyword ที่ใช้ในการสืบค้นหาในกลุ่มท่องเที่ยวเรียงตามกลุ่มคำ 1-20 คำได้แก่

1 ประวัติสุนทรภู่ 3,642
2 การบินไทย 1,396
3 สุนทรภู่ 1,352
4 weekendhobby 1,270
5 กลอนสุนทรภู่ 1,213
6 ผลงานของสุนทรภู่ 971
7 เกาะช้าง 854
8 trekkingthai 800
9 กิมหยง 794
10 foodtravel.tv 720
11 ผลงานสุนทรภู่ 664
12 tkt 652
13 สมัครอีเมล์ 574
14 ภาพพื้นหลัง 565
15 ทัวร์ฮ่องกง 531
16 ทัวร์เกาหลี 509
17 ตั๋วเครื่องบิน 493
18 หางานหาดใหญ่ 490
19 วันสุนทรภู่ 489
20 ตรังโซน 480

และจากการสำรวจข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์จำนวน 87,920 คน มีสถิติที่น่าสนใจอย่างคือ มีคนสนใจในข้อมูลด้านการท่องเที่ยว เป็นอันดับที่ 4 จาก 25 อันดับดังนี้

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2555 (ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน) สามารถดูสถิติ อื่นๆ ได้เพิ่มเติมที่ http://truehits.net 

ท่องโลกเสมือนจริงไปกับ Street View จาก Google

หลายท่านคงเคยเห็นรถที่มีกล้องติดอยู่บนหลังคารถและที่ตัวรถจะมีสัญลักษณ์ Google Maps หลายคันวิ่งอยู่บนท้องถนน น่าตาเป็นแบบนี้ครับ

วันนี้เลยจะพาไปรู้จักบริการของ Google.Inc อันหนึ่งที่นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการท่องเที่ยว ทำให้เพิ่มประสบการณ์ท่องเที่ยวที่เสมือนจริงของนักท่องเที่ยว เพียงแต่เข้าไปที่เว็บไซต์ http://maps.google.co.th/ จะเห็นสัญลักษณ์รูปคน ใช้เมาส์ลากรูปคนไปวางบนถนนที่ต้องการ จะได้ภาพเสมือนจริงเป็นมุมมอง 360 องศาของจุดตำแหน่งที่คนอยู่ สามารถใช้เมาส์ชี้หมุน 360 องศาเพื่อดูภาพหรือเดินไปข้างหน้า เลี่้ยวซ้าน ขวา ก็ได้ นอกจากนี้ยังเริ่มมีการนำเอา Indoor Street View เพื่อดูภายในอาคารในสถานที่สำคัญหลายแห่งอีกด้วย

สนใจเพิ่มเติมลองเปิดดูคลิปจาก http://www.youtube.com/watch?v=yst-Cqa8zGg

ไม่แปลกใจเลยครับที่การท่องเที่ยวกำลังจะเปลี่ยนแปลงด้วย พลังของเทคโนโลยี

จุดเด่น-จุดด้อยไทยใน ASEAN

วันนี้ได้อ่านบทความจากคอลัมม์ รุกรับปรับตัวสู่อาเซียน ของ  The Chamber Forum ซึ่งเขียนโดย Mr.Asean Plus อ่านแล้วได้ประโยชน์มากเลยอยากจะขออนุญาตนำมาถ่ายทอดให้กับทุกท่านได้รับรู้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับทุกท่านสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน ปี พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะ ทางด้านการท่องเที่ยว ดังนี้ครับ

ขีดความสามารถในการแข่งขันโดยรวมซึ่งจัดทำโดยสถาบันนานาชาติเพื่อพัฒนาด้านการจัดการ (International Institute for Management Development : IMD) ในปี พ.ศ. 2554 ได้จัดให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 10 เมื่อเทียบกับประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก และเป็นอันดับที่ 3 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย ในหัวข้อต่อไปนี้

1.  ด้านตลาดแรงงาน พบว่าประเทศไทยมีอัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำ ขณะที่ประสิทธิภาพของแรงงานค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียน ขณะเดียวกันรายได้ประชากรต่อหัวที่ได้รับเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับ อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม แต่ต่ำกว่า สิงคโปร์ บรูในและมาเลเซีย

2.  ด้านการท่องเที่ยว พบว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับไปทั่วโลก ประเทศไทยได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยว Grand Travel Award Stockholm ประจำปี 2011 สาขาประเทศท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงสุด (Best Tourist Country) และเป็นปีที่ 9 ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกัน จากการมอบรางวัลด้านการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของสวีเดน

3.  ขนาดของตลาด ประเทศไทยมีประชากรประมาณ 66.7 ล้านคน มากเป็นอันดับที่ 4 รองจาก อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ตามลำดับ เมื่อพิจารณาโครงสร้างอายุประชากรพบว่า ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยหนุ่มสาวและวัยทำงาน (15-64 ปี) ประมาณร้อยละ 70 เท่าๆ กัน

4.  ทำเลที่ตั้ง ประเทศไทยมีความได้เปรียบในด้านยุทธศาสตร์การคมนาคมทั้งทางบก และทางอากาศ ซึ่งการทำให้เป็นศูนย์กลางทำได้ไม่ยากนัก

แต่ประเทศไทยมีจุดด้อยหลายอย่าง เช่น ด้านภาษีที่เก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงกว่าประเทศในอาเซียน นอกจากนี้ผู้ประกอบการควรคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงต้นทุน คุณภาพธรรมชาติ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ้นด้วย

อ้างอิง :  Asean Plus. 2012. หัวข้อ จุดเด่น-จุดด้อยไทยใน ASEAN. The Chamber forum. 2. 20 (June): 5.